Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 Wat mag u bij ons verwachten van rouwdrukwerk?

Wij verzorgen alle drukwerk in eigen digitale drukkerij, bijgevolg zijn we niet aan de beschikbaarheid of openingsuren van een drukker gebonden.

 • aflevering proefdrukken binnen het uur ook in het weekend
 • opstellen van rouwbrief en een verzorgd doodsbericht
 • opstellen van een persoonlijk gedachtenisprentje
 • wij bewerken en retoucheren uw foto's terwijl u wacht
 • wij drukken misboekjes indien nodig
 • verspreiden - verzenden van rouwdrukwerk
 • berichtgeving via advertentie in de pers (indien gewenst)

 Kan de overledene ook thuis worden opgebaard?

Meestal wordt de overledene op vraag van de nabestaanden opgebaard in onze eigen begroetingskamer, met respect voor elke levensbeschouwing. Men kan zowel kiezen voor een privé- als voor een algemene begroeting.

Soms echter bestaat de behoefte om thuis afscheid te kunnen nemen van uw dierbare. In dit geval wordt de overledene, net als anders, met uiterste zorg gewassen, gekleed en opgemaakt volgens uw wensen. Verder kan dan afhankelijk van de situatie, gekozen worden voor een bewarende behandeling of gebruik gemaakt worden van een koelelement, waarna uw dierbare thuis kan opgebaard worden. De overheid kan dit evenwel tijdelijk verbieden, bijvoorbeeld naar aanleiding van maatregelen in verband met Corona.

Bij een opbaring thuis bieden wij u alle medewerking. De mogelijkheden hangen echter hoofdzakelijk af van de situatie thuis. Ook moet u rekening houden met de ontvangst van familie, vrienden en kennissen tijdens de rouwbezoeken. Dat kan erg belastend zijn in een periode waar het rouwproces erg veel van uw krachten vraagt...

 Wat zijn de mogelijkheden betreffende de uitvaartdienst zelf?

Voorafgaand aan de uitvaart overlopen we met u de algemene gang van zaken tijdens de uitvaart, daarbij wordt er volgens uw wensen aandacht besteed aan volgende punten:

 • opzoeken van de door u gewenste muziekstukken of voorstellen van verschillende live-muziekensembles.
 • aanbieden van uw foto’s in een powerpointpresentatie.
 • voorzien van de gewenste bloemstukken tijdens de uitvaart.
 • regelen van extra wagens (naast de klassieke ceremoniewagen) voor u zoals een bloemenwagen, begeleiding met autocar, taxi’s, koets, ...
 • indien gewenst voorzien van strooibloemen en muzikale begeleiding voor het laatste afscheid op de begraafplaats
 • ook aan andere waardevolle herinneringen schenken wij aandacht, zoals foto’s, opname en/of livestream van de uitvaartplechtigheid. (evt. verzameld in een gedenkboek)

 Welke administratieve regelingen moeten er getroffen worden na de uitvaart?

 • Meteen na een overlijden, begint de administratieve molen te draaien. Rekeningen worden geblokkeerd, terwijl facturen wel gewoon blijven komen. En wat met uitkeringen? De verkoop van een huis? Opzeggen van abonnementen, contracten en sociale media-profielen? Enkele dagen na de uitvaart nemen onze medewerkers contact met u op om u doorheen de administratieve rompslomp te helpen. Ze leiden u rustig door dit doolhof. Zo nemen ze samen met u alle administratieve taken door en helpen u waar nodig. Ze leveren u een uitgebreid advies waardoor u vaak hoge kosten kunt verminderen of zelfs vermijden. Wilt u onroerende goederen laten schatten of verkopen? Ook daar staan ze u in bij. Deze nazorg is een totaalpakket en zit standaard in de prijs inbegrepen. U hoeft hiervoor dus zelf niets te ondernemen. André of Ann nemen persoonlijk contact met u op en maken graag tijd om alles rustig met u te bekijken en uw vragen te beantwoorden. Misschien hebt u het moeilijk om bankzaken te regelen? Zijn er geschillen binnen de familie? Verloren of onbereikbare familieleden? Dan schakelen ze een eventueel gediplomeerd expert in. Stel dus gerust al uw vragen. Deze doorgedreven nazorg is ook een belangrijk aspect van de uitvaartsector.

 Hoe kunt u zelf het rouwproces wat draaglijker maken?

Rouwen bij volwassenen:

 • Als u ergens mee zit, aarzel dan niet om er vragen over te stellen.
 • Laat de gevoelens rond het overlijden tot u doordringen en praat er met elkaar en met anderen over.
 • Verwacht niet dat uw herinneringen of gedachten aan het overlijden en de overledene zullen vervagen.
 • Maak tijd vrij om voldoende te rusten, na te denken en samen te zijn met de familie of goede vrienden en laat hen ook delen in uw verdriet.
 • Geef uw kinderen de kans hun gevoelens uit te drukken of onder woorden te brengen (in spel of door middel van een tekening b.v.).
 • Probeer geduld te hebben met uzelf.
 • Het schrijven in een dagboek kan opluchten.
 • U kan steun vinden in uw geloofsgemeenschap of bij een religieus leider en als u niet gelovig bent, kunt u steun zoeken van een moreel consulent.

Rouwen bij kinderen en adolescenten:

 • Verberg uw gevoelens niet, ween in hun aanwezigheid. Als zij uw verdriet zien, kunnen ze begrijpen wat verdriet is.
 • Beantwoord al hun vragen en geef juiste en duidelijke informatie in eenvoudige woorden.
 • Laat hen zo vlug mogelijk de gewone activiteiten hervatten, dat geeft een gevoel van veiligheid.
 • Probeer duidelijk te maken dat wie dood is niets meer voelt, geen honger heeft, geen kou voelt. Soms fantaseren kinderen hierover.
 • Probeer herinneringen aan de overledene in stand te houden, praat samen over hen, maak duidelijk dat dit verdriet lang kan duren.
 • Er bestaan goede boeken voor kinderen en adolescenten over de dood.

 Hoeveel kost een begrafenis?

Uitvaartverzorging Scheldeland staat borg voor een uitstekend evenwicht tussen de kost en de kwaliteit van onze dienstverlening en producten. Bij een uitvaart komen diverse variabele facetten aan de orde: de opbaring, de overbrenging, de kerkdienst, de crematie, de gemeente, het drukwerk, de bloemen, de kist, de rouwmaaltijd, de advertenties, enz ... Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kunnen u vervolgens een raming geven op basis van uw keuzes; immers, uw keuzes bepalen uiteindelijk de hoogte van de uitvaartkosten.

 Kan ik in een andere gemeente begraven worden?

Het gebeurt steeds vaker dat mensen begraven worden op een andere gemeente dan deze waar ze gedomicilieerd zijn. Dat kan dikwijls. De meeste gemeenten en steden rekenen echter een extra taks aan voor niet-inwoners ... afhankelijk van de reden van verhuis naar een andere gemeente valt deze taks soms weg (bv: een verzorgingstehuis in een andere gemeente, dichter bij zoon of dochter). Het is trouwens opvallend dat ook de keuze van uitvaartondernemer steeds minder plaats-gebonden is; u kunt de uitvaartverzorger kiezen die u wenst ... over de gemeentegrenzen heen. Uitvaartverzorging Scheldeland verleent dezelfde zorg en kwaliteit ... of u nu in Kruibeke, Antwerpen, of ... om het even waar woont. Zo kunt u bewust kiezen voor een vertrouwenspersoon die u reeds kent, of van wie u reeds positieve kritieken heeft gehoord.

 Mag ik zelf een doodskist maken?

Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet die de Vlaamse regering heeft opgelegd betreffende de huidige milieunormen (geen MDF of andere triplex platen waar giftige lijmen in verwerkt zijn, lakken en vernis op waterbasis, geen zinken of loden binnenbekleding) of de maximum afmetingen respecteert en er uiteraard voor zorgt dat deze voldoende sterk is. Dit is ook de reden waarom kisten uit het buitenland (bvb bij repatriëring) hier niet mogen worden gecremeerd noch begraven, wat een meerkost teweegbrengt voor de nabestaanden. Indien de gemeente niet overtuigd is dat uw kist voldoet aan de eisen opgelegd door het Vlaams Gewest, dan heeft u een probleem ...

 Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren?

Dat kan onder voorwaarden. De overledene heeft er zich niet uitdrukkelijk tegen verzet en er moet een schriftelijke aanvraag van de familie in 1ste graad worden voorgelegd.

 Ben ik verplicht om een begrafenisondernemer te kiezen?

Ja en neen. Het is de taak van een uitvaartverzorger om u te begeleiden en te adviseren. Maar u bent het zelf die uiteindelijk de beslissingen neemt wat wel en niet moet of mag gebeuren; wat u zelf doet en wat u liever toevertrouwt aan de uitvaartverzorger. Dat is de sterkte van een uitvaart 'à la carte' ... volgens uw wensen. Voor een aantal facetten van de uitvaartzorg doet u echter best een beroep op de uitvaartverzorger: het vervoer van de overledene, het leveren van de kist, de kisting, enz...

 Mag de as begraven worden bij een bestaand graf?

Theoretisch, volgens de richtlijnen van de Vlaamse wetgeving, is dat niet verboden. Het zijn in de praktijk echter de Vlaamse steden en gemeenten zelf, die autonoom in een politie- of gemeentereglement de mogelijkheden specifiëren welke van toepassing zijn op hun begraafplaatsen. Ook de tarieven verschillen daardoor van gemeente tot gemeente. Er zijn gemeenten die het toelaten, anderen enkel door het betalen van een concessie, nog anderen laten het niet toe. In Kruibeke kan dit indien voor het bestaande graf een consessie genomen werd die de volgende 10 jaar niet vervalt. (er kan eventueel wel een verlenging van de consessie aangevraagd worden)

 Mag ik de overledene zelf verzorgen?

Dat mag, al dan niet samen met een verpleger of met de uitvaartverzorger. U kan er ook gewoon bij aanwezig zijn en toekijken. Het uitkiezen van de laatste kledij is een hulp bij het verwerken van het verlies. Een bezoek brengen aan de overledene nadat de laatste zorgen zijn uitgevoerd kan zeker bijdragen tot een betere rouwverwerking.

 Kan ik zelf de bloemist, enz... kiezen?

We benadrukten reeds het grote belang van de vrije keuze: uw wensen bepalen wat zal gebeuren; u beslist. Het kan dat een uitvaartverzorger vaker samenwerkt met deze of gene bloemist, ... of dat het drukwerk in eigen beheer kan geleverd worden, ... maar uw wens is van doorslaggevend belang. Uitvaartverzorging Scheldeland garandeert de vrije keuze ...

 Kost een uitvaart méér op zaterdag?

De kostprijs van een uitvaart omvat vele facetten. De meeste daarvan verschillen niet van prijs op een weekdag t.o.v. een zaterdag. Het is wel zo dat de personeelskosten op zaterdag hoger liggen dan op een gewone weekdag. Bijgevolg kost bvb. een crematie op zaterdag in het crematorium méér. De intercommunales, die de crematoria beheren, verrekenen op die manier de meerkost voor het personeel dat op zaterdag moet werken. Ook voor een ceremonie op zaterdag liggen deze kosten hoger.

De vraag dringt zich echter op waarom veel families een uitvaart plannen op zaterdag ... Een veel gehoord argument is een mogelijks hogere opkomst op de uitvaartdienst ... Nochtans: wie écht wil komen ... maakt zich sowieso vrij om de uitvaart bij te wonen, en bovendien; niet het aantal aanwezigen maar wel de betrokkenheid ervan is belangrijkst ...

De toevloed van uitvaarten op zaterdag zorgt eveneens voor praktische problemen; er zijn op zaterdag te weinig pastoors, vaak meerdere diensten in dezelfde kerk (dat is altijd vervelend voor alle partijen), crematoria zitten overvol ... waardoor de crematie vaak pas later kan gebeuren, te weinig gemeentepersoneel op de begraafplaats, ...

 Hoeveel tijd is er tot de uitvaart?

“Binnen welvoeglijke tijd” volgens de huidige bepalingen van de Vlaamse regering. Dit is natuurlijk een rekbaar begrip. Los van enig reglement dienaangaande is het echter wenselijk om de uitvaart niet te ver vooruit te schuiven; de periode vóór de uitvaart is mentaal en soms ook fysiek heel zwaar en belastend voor de dichtste familie ... dat wordt vaak erg onderschat. Doorgaans volgt een uitvaart gemiddeld 5 dagen na het overlijden, zon- en feestdagen niet meegerekend.

 Mag ik mijn as laten uitstrooien in de Schelde?

Ja zeker. Sinds november 2017 mag je een urne ook uitstrooien op een andere plaats dan de begraafplaats, wanneer deze plaats is aangeduid door de gemeente als een plaats waar dat mag gebeuren. Zo is bijvoorbeeld de Schelde in Antwerpen en de Durme in Temse/Tielrode een plaats waar je as mag te water laten. Om dit veilig en sereen te laten gebeuren mag dit enkel op de daartoe aangewezen plaatsen.

 Mogen wij zelf de kist dragen?

In welke mate de naaste familie betrokken is in de uitvoering van een uitvaart wordt bepaald door de familie zelf. Uitvaartverzorging Scheldeland is wat dat betreft uw steun en toeverlaat. Alles kan besproken worden. Het zelf dragen of mee begeleiden van de kist is daar slechts één voorbeeld van.

 Moet ik worden begraven op de begraafplaats in mijn woonplaats?

Meestal wordt de overledene begraven op de begraafplaats van de gemeente waar hij woont of in de gemeente van overlijden. Dikwijls is het is wel mogelijk in een andere gemeente begraven te worden door een concessie te nemen, maar daarvoor moet betaald worden.

 Mag ik de urne zelf thuis bewaren?

Dit mag enkel indien vastgelegd in de wilsbeschikking van de overledene of indien de overledene er zich niet tegen verzet, kan de familie in de 1ste graad een schriftelijke aanvraag doen. De handtekeningen van alle kinderen (erfgenamen) zijn vereist.

Mogelijkheden

 1. begraving van de asurn op de begraafplaats
 2. bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats
 3. uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats
 4. uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
 5. uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee (andere plaats dan de begraafplaats vereist de schriftelijke toestemming van de eigenaar en moet worden aangegeven bij de aangifte van overlijden)
 6. begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 7. bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 8. uitstrooiing van de as op een aangewezen openbaar perceel door de stad of gemeente

 Mag je een brief of een dierbaar iets mee in de kist doen?

Zelfgemaakte tekeningen, een brief, een dierbaar voorwerp mag mee in de kist gedaan worden indien dit voldoet aan de milieuwetgeving. Zo is kunststof niet toegestaan.

 Gelden er speciale verkeersregels voor een rouwstoet?

Neen, de lijkwagen en de rouwstoet moet de gewone verkeersregels eerbiedigen, maar een gevormde stoet mag niet onderbroken worden. De wet legt het toezicht op lijkstoeten bij de gemeenteoverheid. Zij zorgen dat ze ordelijk, welvoeglijk en met de aan de dode verschuldigde eerbied verlopen.

 Wat is een uitvaart in besloten kring?

Dit is een uitvaart waarbij enkel de naaste familieleden en vrienden aanwezig zijn.

 Wat gebeurt er met de rouwbloemen na de begrafenis?

Deze worden op het graf, rond het columbarium of op de strooiweide gelegd. na verloop van tijd worden ze door het onderhoudspersoneel van de begraafplaats of de familie opgeruimd. Op sommige begraafplaatsen dient dit zelfs dagelijks te gebeuren vooral wat de strooiweide betreft.

 Wie kan de uitvaart leiden indien ik niet één of andere religie belijd?

Wij kunnen een persoonlijke tekst opstellen samen met de nabestaanden of je kan hulp vragen bij het "Centrum voor Morele Dienstverlening". De moreel consulent kan ondersteuning geven bij een vrijzinnige plechtigheid. De morele dienstverlening wordt verstrekt op verzoek van de hulpvragenden en is gratis.

 Wat met het afstaan van organen ...

Om het permanente tekort aan vitale organen en weefsels te kunnen opvangen heeft de wetgever bepaald dat iedereen donor is. 'Tenzij expliciet verzet werd aangetekend door de overledene kunnen organen en/of weefsels weggenomen worden van elke overledene ... Familie in de eerste graad kan eveneens verzet aantekenen.'

Dat betekent dus dat iedereen bij wet donor is, tenzij men er zich expliciet tegen verzet door dat verzet neer te leggen op de burgerlijke stand van je woonplaats. Iedereen kan daar eveneens zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor het donorschap. In dat laatste geval kan niemand zich er nog tegen verzetten. Tot zover de wet van 1987.

In de praktijk is het echter wel zo dat de artsen de toestemming vragen aan de familie van de eerste graad, vooraleer organen of weefsels te transplanteren.

Indien u dus op dat vlak uitdrukkelijk uw wil wenst te kennen te geven: teken verzet aan of geef uw uitdrukkelijke toestemming op de burgerlijke stand van uw woonplaats. Dat maakt een eventuele onverwachte beslissing makkelijker bij uw nabestaanden.

 Wat met de schenking van het lichaam?

De mogelijkheid bestaat om uw lichaam na uw overlijden ter beschikking te stellen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Uw voornemen daartoe kunt u vastleggen door een eigenhandig, gedateerd en ondertekend testament over te maken aan de wetenschappelijke instelling van uw keuze. Deze instelling maakt dan een contract op en bezorgt u een gegevenskaartje dat u bij uw identiteitskaart bewaart.

Opgelet: ongeacht uw overeenkomst met de wetenschappelijke instelling zijn er gronden voor weigering van uw lichaam op het moment van overlijden. De instelling heeft daarin het laatste woord en het beslissingsrecht. Zo zullen bvb lichamen worden geweigerd:

 • indien ze later dan 48 uur na het overlijden worden binnen gebracht
 • waarop een autopsie werd verricht
 • als het overlijden in het buitenland plaatsvond
 • indien er geen nood is aan nieuwe lichamen op dat moment
 • indien er bepaalde ziektes waren
 • ...

Een testament ten gunste van een wetenschappelijke instelling sluit de mogelijkheid tot crematie of uitvaartplechtigheid niet uit. De afscheidsdienst zal geschieden volgens de wens van de overledene of zijn familie ... en alle hieraan verbonden kosten komen ten laste van de nalatenschap. Het spreekt voor zich dat het lichaam zelf niet op de afscheidsdienst aanwezig is in dat geval.

De begrafenis of crematie (die soms een jaar na de dood volgt) moet eveneens worden geregeld en betaald door de familie, door tussenkomst van de begrafenisondernemer.

U merkt dat de schenking van het lichaam een recht is, daar waar de orgaandonatie een wettelijke plicht inhoudt ...

 Wat is een 'Laatste wilsbeschikking'?

Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking betreffende de wijze van lijkbezorging richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. De aangever heeft volgende keuzemogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraven op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Tijdens het leven zijn latere wijzigingen steeds mogelijk via een nieuwe aanvraag bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats.

De ouders van een minderjarige, jonger dan zestien, of de persoon die hem onder zijn bevoegdheid heeft, worden gemachtigd deze beschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen, met dien verstande dat de minderjarige deze beschikking kan herroepen of wijzigen op het ogenblik dat hij zestien wordt.

Indien de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden desgevallend een toelating tot begraven of een toelating tot crematie afleveren.

U kan het document hiervoor hier downloaden.

Daarnaast kan ook de ideologische vorm van de uitvaart worden vermeld. Kerkelijk, burgerlijk, volgens de rites van bepaalde erkende godsdiensten ...

U merkt dat het vastleggen van uw laatste wensen vaak een over en weer geloop inhoudt van de ene instantie naar de andere.

Het kan veel eenvoudiger door een afspraak te maken met ons. Uiteindelijk is uw begrafenisondernemer de meest aangewezen persoon om uw uitvaartwensen samen met u te bespreken en de diverse mogelijkheden door te nemen. Contacteer ons hiervoor.