Diensten

Uitvaart | diensten

Moment van overlijden

Nadat u ons op de hoogte heeft gebracht van het overlijden van uw dierbare en een arts de dood heeft vastgesteld, komen wij naar u toe voor het overbrengen van de overledene naar een gekoelde ruimte in ons rouwcentrum.

Kort hierop komt iemand van ons met u samen voor de eerste praktische regelingen ivm de datum, plaats en aard van de uitvaart. Wanneer deze vastliggen, kunnen we overgaan tot het opstellen van het gewenste rouwdrukwerk.


Tussen overlijden en uitvaart

Wij regelen voor u de nodige formaliteiten op de gemeentediensten (uittreksels uit overlijdensakte, concessies, e.d.), leggen de rouwmaaltijd vast, bestellen rouwbloemstukken, ... Tevens is er de mogelijkheid om in deze periode een moment te voorzien voor een laatste groet aan uw overleden familielid.

Hieraan voorafgaand wordt de overledene met het nodige respect en met uiterste zorg gewassen, gekleed en opgemaakt volgens uw wensen. Daarna wordt deze opgebaard in een stijlvolle begroetingskamer, met respect voor elke levensbeschouwing. U kan zowel kiezen voor een privé- als voor een algemene begroeting. Ook een begroeting thuis behoort tot de mogelijkheden.


Voorbereiding en uitvoering van de uitvaart

Naarmate de datum van de uitvaart zelf nadert, worden de laatste details duidelijk. Wij komen hiervoor nogmaals samen bij u thuis of bij ons in de zaak en treffen met u de laatste regelingen voor de uitvaart. We overlopen hierbij nog eens de algemene gang van zaken tijdens de rouwplechtigheid en besteden verder aandacht aan uw specifieke wensen hieromtrent.

Het spreekt voor zich dat we ervoor zorgen dat de uitvaart zelf op een serene en professionele manier wordt verzorgd. Omdat wij een familiebedrijf zijn zal de ceremonie geleid worden door dezelfde mensen waar u in de dagen voor de uitvaart mee gesproken heeft, met andere woorden: iedereen is perfect op de hoogte van wat er moet gebeuren en vervelende misverstanden zijn uitgesloten.